چت اورداپ


خدایا! جز وصل تو دل به هر چه بستم توبه...


پاسخ
لیلیوم ١٧ شهريور ٠٠
عزیزم حال دلت خوش
raha30 ٣ مرداد ٠٠
عزیزدلم
آیت ٢۶ تير ٠٠
ستاره ss
ستاره ss

ستاره ss

تاریخ 25 مهر 96 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

صفحات و تصاویر
من
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان