چت اورداپ

یه خورده از فاز غم بیاین بیرون
پاسخ
♥وحید♥ ٢۵ اسفند ٩۶
میبینم انلاین شدی نکنه اومدی عیدی بگیری و باز محو بشی
سلطان مسعود ٢۴ اسفند ٩۶
الناز33 ٢۴ اسفند ٩۶
دردیست در این دل ....که هویدا نتوان کرد ... دوستای گلم حلالم کنید...التماس دعا امیدوارم حال دلتون همیشه خوب باشه شاید دیگه هیچوقت برنگردم...⭐♥

 

ببینم جریان این بانوی فروردین ۱ چیه ب من نسبت دادن
پاسخ
تینا2020 ٢۴ اسفند ٩۶
نمیدونم منهم
لیلیوم ٢۴ اسفند ٩۶
سیتاله من فک میکنم تو ارسلونی جووون
بانوی فروردین ب ١٩ اسفند ٩۶
من هرکیم به خودم مربوطه ستاره نیستم میام اینجا باکسیم کاری ندارم شما هم کنجکاو نباشید آقا رضا مگه من چمه
دردیست در این دل ....که هویدا نتوان کرد ... دوستای گلم حلالم کنید...التماس دعا امیدوارم حال دلتون همیشه خوب باشه شاید دیگه هیچوقت برنگردم...⭐♥

 


چت اورداپ

دوستای گلم بدی خوبی دیدین حلال کنید...امیدوارم حال دلتون همیشه خوب باشه...شاید دیگه برنگردم...
التماس دعا... یاحق
پاسخ
avahasti ٢٧ بهمن ٩۶
خوشی هات روز افزون عزیزم
مهسا77 ١٩ بهمن ٩۶
به ماسر بزن
آشناا ١٩ بهمن ٩۶
دردیست در این دل ....که هویدا نتوان کرد ... دوستای گلم حلالم کنید...التماس دعا امیدوارم حال دلتون همیشه خوب باشه شاید دیگه هیچوقت برنگردم...⭐♥

 


چت اورداپ

پاسخ
دردیست در این دل ....که هویدا نتوان کرد ... دوستای گلم حلالم کنید...التماس دعا امیدوارم حال دلتون همیشه خوب باشه شاید دیگه هیچوقت برنگردم...⭐♥

 


چت اورداپ

پاسخ
♥خانوم گل♥ ۶ بهمن ٩۶
ستاره ss ٢٩ دي ٩۶
عبدالباسطم بزارم فایده نداره
motahl 30 ٢٩ دي ٩۶
یه بسمالله به خودت بکن اگه بهم ریختی ینی شدی
دردیست در این دل ....که هویدا نتوان کرد ... دوستای گلم حلالم کنید...التماس دعا امیدوارم حال دلتون همیشه خوب باشه شاید دیگه هیچوقت برنگردم...⭐♥
١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ صفحه بعد >>
ستاره ss
ستاره ss

ستاره ss

متولد 8 شهريور

تاریخ 25 مهر 96 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

دردیست در این دل ....که هویدا نتوان کرد ... دوستای گلم حلالم کنید...التماس دعا امیدوارم حال دلتون همیشه خوب باشه شاید دیگه هیچوقت برنگردم...⭐♥

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان